ابرموفق


شهامت نه گفتن!


شهامت نه گفتن! شهامت نه گفتن ! استاد راهداری هدف از بمب انگیزه را ایجاد انگیزه در افراد عنوان کرده است. استاد اعتقاد دارد انگیزه آدمها قابل تغییر است مثلاً خیلی وقتها درگیر رقابت شدن سطح انگیزه و انرژی افراد را بالا می آورد. پس انگیزه قابل مدیریت کردن است. راهداری اعتقاد دارد برخی واژهها و جملات می تواند ذهن انسان را پر انگیزه کند ازاین رو به طراحی بمب انگیزه پرداخته است. دراین فایلهای صوتی شما انگیزه برای کار پیدا می کنید. این فایل برای همه افراد از جمله مدیران، جتسجوگران موفقیت، افراد افسرده، طلاق گرفتهو پشت کنکور لازم و وضروری است. همه آدم ها به انگیزه نیاز دارند. حتی آدمهای بزرگ، صوتهای آموزشی بمب انگیزه به شما کمک می کند هر روز خود را پر انرژی شروع کنید. این صوتها برای افرادی است که به دنبال موفقیت هستند افرادی که حال خوبی ندارند نیز می توانند از این مسکن روحی استفاده کنند. اگرهدفی دارید و حال ندارید به آنها دست پیدا کنید بمب انگیزه دراین حوزه کمک بزرگی به شما می کند. این صوتها قابل شنیدن در خودرو هست و اگر فکر می کنید نیاز دارید که یکباره در یک سی دی این صوتها را که دائما در حال اضافه شدن هستند را داشته باشید می توانید از فروشگاه سایت ابرموفق سیدی انگیزه استارتر یا بمب انگیزه را خریداری کنید. راهداری هر روز یک بمب انگیزه بر روی سایت و کانال تلگرامی خود می گذارد.


فایل صوتی شهامت نه گفتن!

2.74 مگابایت   فایل صوتی