ابرموفق

شغل بهتر از دکتر و مهندس!

شغلی بهتر از دکتر و مهندس!  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

مصاحبه قوز مالی

مصاحبه قوز مالی  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

ایده شرکت سونی! مهد کودکم دیره !

ایده ریس شرکت سونی! مهدکودک دیره!  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

شخصیت کارآفرین و لطیفه!

شخصیت کار آفرین و لطیفه  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

کارم را از دست دادم.....؟!

کارم ازدست دادم ...............؟  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

قوز مالی و مدیریت کردن افراد بالاتر از خود

قوز مالی مدیریت کردن افراد بالاتر از خودم  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

قوز مالی و کندی تصمیم گیری

قوزمالی و کندی تصمیم گیری  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

درسهایی از قوز مالی

درسهایی از قوز مالی /مصاحبه   پول استارتر   مختص کاربر عادی  

اتاق فکر و مشکل تولید کنند گان

اتاق فکر و مشکل تولید کنندگان   پول استارتر   مختص کاربر عادی  

تفاوت مترجم خویش فرما و مترجم کارآفرین

مترجم خویش فرما وکارآفرین /تفاوت   پول استارتر   مختص کاربر عادی  

بعدی   آخرین صفحه   نمایش صفحه 22  از  24 صفحه   اولین صفحه   قبلی