ابرموفق

قوز مالی و کندی تصمیم گیری

قوزمالی و کندی تصمیم گیری  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

درسهایی از قوز مالی

درسهایی از قوز مالی /مصاحبه   پول استارتر   مختص کاربر عادی  

اتاق فکر و مشکل تولید کنند گان

اتاق فکر و مشکل تولید کنندگان   پول استارتر   مختص کاربر عادی  

تفاوت مترجم خویش فرما و مترجم کارآفرین

مترجم خویش فرما وکارآفرین /تفاوت   پول استارتر   مختص کاربر عادی  

درس می خونم که درس بخونم

درس می خونم که درس بخونم /کودن آکادمیک   پول استارتر   مختص کاربر عادی  

موفقیت در ایجاد بانک!

محمد یونس موفقیت درایجاد بانک ( قسمت دوم)  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

چگونگی موفقیت در بانک

محمد یونس وموفقیت درایجاد بانک ( قسمت اول)  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

تغییر شخصیت مالی یک مترجم

سئوال یک مترجم و نیاز به تغییر شخصیت مالی  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

تمرین کلاس قوز مالی

تمرین کلاس قوز مالی  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

ابزارهای مالی فقرا و پولدارها

ابزار مالی – فقرا و پولدارها   پول استارتر   مختص کاربر عادی  

بعدی   آخرین صفحه   نمایش صفحه 21  از  22 صفحه   اولین صفحه   قبلی