ابرموفق

قلم چی چه می کند؟

قلم چی چه می کند  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

مدیر عامل بانک ماهی 600 میلیون می گیرد؟

چرا مدیر عامل بانک ماهی 600 میایون میگیرد؟  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

کت و شلواری که پول تولید می کند؟!

کت شلواری که پول تولید می کرد؟  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

شغل بهتر از دکتر و مهندس!

شغلی بهتر از دکتر و مهندس!  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

مصاحبه قوز مالی

مصاحبه قوز مالی  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

ایده شرکت سونی! مهد کودکم دیره !

ایده ریس شرکت سونی! مهدکودک دیره!  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

شخصیت کارآفرین و لطیفه!

شخصیت کار آفرین و لطیفه  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

کارم را از دست دادم.....؟!

کارم ازدست دادم ...............؟  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

قوز مالی و مدیریت کردن افراد بالاتر از خود

قوز مالی مدیریت کردن افراد بالاتر از خودم  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

قوز مالی و کندی تصمیم گیری

قوزمالی و کندی تصمیم گیری  پول استارتر   مختص کاربر عادی  

بعدی   آخرین صفحه   نمایش صفحه 19  از  21 صفحه   اولین صفحه   قبلی