ابرموفق

کسی که قوز فکری دارد جمعه ها به کار فکر می¬کند در کار به تعطیلات

کسی که قوز فکری دارد جمعه ها به کار فکر می¬کند در کار به تعطیلات   علائم قوزفکری  مختص کاربر عادی  

بعدی   آخرین صفحه  نمایش صفحه 1  از  1 صفحه  اولین صفحه   قبلی