ابرموفق


تکنیک ها چه هستند؟


تکنیک ها چه هستند؟

یکی از قدرت های اَبر موفق بلد بودن تکنیک هایی است که به او کمک می کند در مسیر زندگی زودتر از دیگران موفق شوند.

تکنیک چیست؟

فرض کنیم شما می خواهید یک پیچ را باز کنید پیچ گوشتی در حقیقت نقش یک تکنیک را بازی می کند پیچ گوشتی در ایران هم در چین هم در آمریکا پیچ را باز می کند. تکنیک ها مستقل از مکان هستند و همه جا کاربرد دارند.

دسترسی به یک استاد در همه طول روز امکان پذیر نیست. بهتر اگر استاد تفکر باشد ولی شما می توانید با استفاده از تکنیک های تفکر همان نتایج را داشته باشید. تکنیک ها مانند ابزار شما را در رسیدن به اهداف زندگیتان یاد می کند و این کار را به آسانی انجام می دهد.

 

دوست گرامی برای مشاهده ادامه محتوا شما باید عضو ابرموفق شوید لطفا اینجا را کلیک نمایید


ترتیبی که ابرموفق برای خواندن مطالب به شما پیشنهاد میکند:

    1. تکنیک چیست؟