ابرموفق


دوره آموزشی


دوره آموزشی دوره آموزشی شامل دوره : ( سازمانی، خصوصی) 1-اغتشاشات فکری 16ساعت 2-دوره قوز فکری 16ساعت 3-دروه کورت آمریکا 16ساعت برای ثبت نام دوره حتماً با شماره تلفن 4-88707283 تماس بگیرید.

دوست گرامی برای مشاهده ادامه محتوا شما باید عضو ابرموفق شوید لطفا اینجا را کلیک نمایید


ترتیبی که ابرموفق برای خواندن مطالب به شما پیشنهاد میکند:

    1. دوره آموزشی مهارت تفکر