ابرموفق


نقش تفکر در اثر بخشی آموزشی


نقش تفکر در اثر بخشی آموزشی

شما بسیاری از متون آموزشی بصورت عمومی ارائه می شوند امّا برای داشتن یک آموزش سفارشی که مخصوص هر فرد باشد مهارت تفکر ضروری است به عنوان مثال من اگر مسیر موفقیت را به شما بدهم این که شما خودتان را به مسیر موفقیت برسانید خودش نیاز به فکر کردن دارد. مهارت تفکر باعث می شود آموزش های دیده شده توسط فرد بهتر اجرایی شود. مثلاً یک فرد خجالتی زمانی می تواند آموزش های برای خود جرأتی بودن را بکار بندد که تغییر نگرش در او داده شود واّلا او در همان حالت قبلی باقی خواهد ماند.

دوست گرامی برای مشاهده ادامه محتوا شما باید عضو ابرموفق شوید لطفا اینجا را کلیک نمایید


ترتیبی که ابرموفق برای خواندن مطالب به شما پیشنهاد میکند: