ابرموفق


مهمترین فصل کتاب قوز مالی از نظر نویسنده کتاب کدام است ؟


مهمترین فصل کتاب قوز مالی از نظر  نویسنده کتاب کدام است ؟

مهمترین فصل کتاب قوز مالی از نظر  نویسنده کتاب کدام است ؟

به نظر خود من فصل تکنیکها ست که در یک فصل به بیان تکنیکهای پول هوشمند پرداخته ام در بسته ثروت از 10 سی دی نیز یک سیدی کامل به آن پرداخته شده است. فصل تجارب مالی نیز فصل بسیار جذاب است بعد اهرم کردن و سپس جدول مالی است.

دوست گرامی برای مشاهده ادامه محتوا شما باید عضو ابرموفق شوید لطفا اینجا را کلیک نمایید


ترتیبی که ابرموفق برای خواندن مطالب به شما پیشنهاد میکند: