ابرموفق


تفاوت قوز مالی از پول کودن تا پول هوشمند با هوش مالی چیست؟


تفاوت قوز مالی  از  پول کودن تا پول هوشمند  با  هوش مالی چیست؟

 رابرت کیوساکی  هوش مالی را بر  5 محور تقسیم  می کند. اما  مسیر نمی دهد. کتاب های رابرت کیو ساکی در ایران نقد نشده  و این  موضوع  مهمی است  در  ایران کتابهای زیادی از غرب  با عناوین  پرفروش  ترجمه شده است که هیچ کدام نقد وبررسی  نشده است. کتاب قوزمالی و بسته پول  هوشمند به دنبال این موضوع است که  نقصها ی اقای رابرت  کیوساکی رابرطرف کرده و  محتوای کامل تری  که بومی هم هست ارائه کند. درحقیقت کتاب قوز مالی از پول کودن تا  پول هوشمند  به دنبال  این موضوع است که محتوایی بومی ایرانی و  با  مسیر ارائه کند. جای تاسف است که افرادی در ایران با  طرح هو ش مالی از روی کتاب  رابرت کیوساکی اقدام به آموزش می کنند چیزی را که نقدنکرده اند.

دوست گرامی برای مشاهده ادامه محتوا شما باید عضو ابرموفق شوید لطفا اینجا را کلیک نمایید


ترتیبی که ابرموفق برای خواندن مطالب به شما پیشنهاد میکند: