ابرموفق


بسته آموزشی پول هوشمند حاوی چه موضوعاتی است؟


بسته آموزشی پول هوشمند حاوی چه  موضوعاتی است؟

بسته آموزشی پول هوشمند  شامل  10 عدد سیدی با عناوین زیر است :1- چهار مسیر رسدین به پول چیست ؟2- شخصیت مالی چیست 3-مهمترین دارایی  چیست؟ 4- جدول مالی چیست؟5-ایده مالی چیست؟6- دانش مالی چیست؟7-پول چیست؟ 8- تکنیکهای  ایجاد پول هوشمند  9-پولهای بزرگ کجاست؟ 10- تکنیک طلایی چیست؟ این 10 عدد سیدی درحقیقت 10 مرحله ای است که هر کسی باید در  زندگی مالی خود طی کند تا بتواند  به  موفقیتهای بزرگ  مالی و پولی دست پیدا  کند.

دوست گرامی برای مشاهده ادامه محتوا شما باید عضو ابرموفق شوید لطفا اینجا را کلیک نمایید


ترتیبی که ابرموفق برای خواندن مطالب به شما پیشنهاد میکند: