ابرموفق


«تفکر روشمند وقاعده مند» چیست؟


«تفکر روشمند وقاعده مند» چیست؟

شما در این نوع تفکر برای بررسی یک موضوع قاعده دارید و این باعث می شود یک موضوع از جنبه های مختلف و صحیح بررسی شود. یعنی ذهن  در جهات مختلف و ممکن حرکت کند و موضوع را بررسی کند. تصور شکست در یک کار جدید برای بسیاری از افراد  معنی منفی دارد ولی برای فردی که می­خواهد تغییر کند جنبه مثبت دارد. پس بررسی شکست توسط یک روش فکری که در این فصل درباره آن صحبت خواهد شد باعث می شود یک موضوع از زوایای مختلف بررسی شود.

دوست گرامی برای مشاهده ادامه محتوا شما باید عضو ابرموفق شوید لطفا اینجا را کلیک نمایید


ترتیبی که ابرموفق برای خواندن مطالب به شما پیشنهاد میکند: