ابرموفق


مثالی دیگر از تغییر نگرش


مثالی دیگر از تغییر نگرش

من سالها قایق­های پایی که در تفریحگاه­ها استفاده می­شود دیده بودم ولی زمانی که در سال 1393برای آموزش تفکر به شهرکرد رفته بودم  آنجا داخل پارک قایق­های دستی دیدم که برای خردسالان طراحی شده بود. من تا آن زمان به ذهنم نرسیده بود که می­توان قایقی مشابه قایق پایی بزرگان بصورت دستی برای بچه­ها  طراحی کرد.توربین قایق به جای پا، با دست می­چرخید. طراح این قایق ابتدا این نگرش را در ذهن خود داشته است که قایقی مانند بزرگسالان برای کودکان طراحی کند. در این نگرش جدید، ایده جذابی خلق شده بود که چون بچه­ها قدرت پا ندارند از قدرت دست آنها استفاده شود. اگر شما نگرش جدیدی نداشته باشید ایده جدیدی خلق نمی شود. طراحی جدیدی هم ایجاد نمی شود.

.

دوست گرامی برای مشاهده ادامه محتوا شما باید عضو ابرموفق شوید لطفا اینجا را کلیک نمایید


ترتیبی که ابرموفق برای خواندن مطالب به شما پیشنهاد میکند: