ابرموفق


کدام مهارت انسانها مهمتر است


کدام مهارت انسانها مهمتر است همه انسانها دنبال موفقیت هستند هر کسی در ابعاد و اندازه خودش. امّا کدام مهارت است که مهمترین مهارت انسان محسوب می شود و با یاد گرفتن آن دیگر یاد گرفتن سایر مهارت ها به سادگی صورت می گیرد؟ مهارت هدف گذاری، برنامه ریزی و ... مهارت های گوناگونی است که در جامعه از آن یاد می شود ولی کدام مهارت مهمتر است؟ استاد راهداری با توجه به تجربه 15 ساله ای که در حوزه آموزش و کار تجربی در حوزه توسعه شخصی دارد مهمترین مهارت انسان را تفکر می داند و به افراد توصیه می کند برای موفق شدن از مهارت تفکر شروع کنند که قابل یادگیری است.


فایل ویدئویی کدام مهارت انسانها مهمتر است

7.57 مگابایت   فایل تصویری

برای دیدن ویدئو حتما flash player را در مرورگرتان نصب نمایید

ترتیبی که ابرموفق برای خواندن مطالب به شما پیشنهاد میکند: