ابرموفق


کسی که قوز فکری دارد یا سرش همیشه خلوت است یا شلوغ است.


کسی که قوز فکری دارد یا سرش همیشه خلوت است یا شلوغ است. کسی که قوز فکری دارد یا از بیکاری در حال مردن است یا از سر شلوغی. او نمی داند چگونه زندگی خود را به بهترین مسیرها هدایت کند. او نمی داند فقط با مدیریت کارهای روزانه می تواند زندگی موفقی داشته باشد.

دوست گرامی برای مشاهده ادامه محتوا شما باید عضو ابرموفق شوید لطفا اینجا را کلیک نمایید


ترتیبی که ابرموفق برای خواندن مطالب به شما پیشنهاد میکند: