ابرموفق


کسی که قوز فکری دارد به جای این که او کارها را مدیریت بکند کارها او را مدیریت می کنند.


کسی که قوز فکری دارد به جای این که او کارها را مدیریت بکند کارها او را  مدیریت می کنند. یکی از دلایلی که افرادی که قوز فکری دارند همیشه کاری دارند که می خواهند انجامش بدهند و گاهی اوقات این کار آنها به آن دنیا انتقال پیدا می کند همین ناتوانی از مدیریت کردن کارهاست فردی که قوز فکری دارد بایستی بتواند کارها را مدیریت کند و اجازه ندهد کارها او را مدیریت کنند برای این کار تکنیک دفتر موفقیت کار روزانه به او کمک بزرگی می کند.

دوست گرامی برای مشاهده ادامه محتوا شما باید عضو ابرموفق شوید لطفا اینجا را کلیک نمایید


ترتیبی که ابرموفق برای خواندن مطالب به شما پیشنهاد میکند: