ابرموفق


کسی که قوز فکری دارد آب در هاون می¬کوبد.


کسی که قوز فکری دارد آب در هاون می¬کوبد. نتایج کاری فرد قوزدار، پوچ است. در حقیقت او خودش را در زندگی الاف کرده است کارهای او بدون هیچ نتیجه ای است هر چند زمان اختصاص می دهد ودر نهایت دستانش خالی است. انتهای عمر فرد قوز فکری دار نتیجه ای بدست نمی آید. اصطلاحاً می¬گویند که فردی که قوز فکری دارد در انتهای زندگی نتایج پوچ دارد.

دوست گرامی برای مشاهده ادامه محتوا شما باید عضو ابرموفق شوید لطفا اینجا را کلیک نمایید


ترتیبی که ابرموفق برای خواندن مطالب به شما پیشنهاد میکند: