ابرموفق


کسی که قوز فکری دارد در هیچ کاری جدی نیست


کسی که قوز فکری دارد در هیچ کاری جدی نیست کسی که قوز فکری دارد در هیچ کاری جدی نیست زندگی او مسخره است. او تاوان این جدی نبودن خود را می دهد. جدی نبودن مثل خوره ای وجود و زندگی فردی که قوز فکری را دارد می خورد و او را نابود می سازد. مهمترین چیزی که می تواند آدم را موفق کند جدی بودن است. جدی بودن است که باعث می شود یک فرد زمان لازم برای رشد خود را اختصاص دهد و در حقیقت خودش را ارتقاء دهد. کسی که قوز فکری دارد توسط افرادی مثل خودش که همه جدی نیستند احاطه شده است.

دوست گرامی برای مشاهده ادامه محتوا شما باید عضو ابرموفق شوید لطفا اینجا را کلیک نمایید


ترتیبی که ابرموفق برای خواندن مطالب به شما پیشنهاد میکند: