ابرموفق


کسی که قوز فکری دارد یک گره را تبدیل به صد گره می کند.


کسی که قوز فکری دارد یک گره را تبدیل به صد گره می کند. اگر فردی که قوز فکری دارد شغل ندارد به جای این که دنبال آموزش برود تا شغل پیدا کند یا مهارت خود را ارتقاء دهد می رود با موبایل خود بازی می کند یا اگر به همسر خود اختلاف پیدا کرده است می رود آشتی کند همین عمل او منجر به طلاق می شود. کسی که قوز فکری دارد استعداد خاصی در گره انداختن دارد آن هم در کارهای خودش وهم در کارهای دیگران .

دوست گرامی برای مشاهده ادامه محتوا شما باید عضو ابرموفق شوید لطفا اینجا را کلیک نمایید


ترتیبی که ابرموفق برای خواندن مطالب به شما پیشنهاد میکند: