ابرموفق


کسی که قوز فکری دارد پر از کارهای نصفه نصفه است؟


کسی که قوز فکری دارد پر از کارهای نصفه نصفه است؟ یکی از مشخصه های افراد قوز فکری دار کارهای نصفه است که هیچگاه در زندگی آنها به پایان نمی رسد. مثلاً آرایشگری، خیاطی، ورزش، نقاشی و موسیقی راشروع کرده است و همه را نصفه کار رها کرده است . ذهن آدم قوزدار پر از کارهای نصفه نصفه است. شاید یکی از دلایل کارهای نصفه افراد قوزدار پرش فکری مداوم آنهاست آنها نمی دانند این کارهای نصفه باعث عقب ماندگی مهم آنها در زندگی است.

دوست گرامی برای مشاهده ادامه محتوا شما باید عضو ابرموفق شوید لطفا اینجا را کلیک نمایید


ترتیبی که ابرموفق برای خواندن مطالب به شما پیشنهاد میکند: